chot-lo-247

Soi Cầu Dàn Lô 6 Số Miền Bắc Chính Xác


Soi Cầu Dàn Lô 6 Số giúp mọi người chọn ra được 6 con lô (3 cặp số) miền Bắc có tỷ lệ ăn cao nhất ngày hôm nay. Nếu anh em nào có sở thích chơi lô theo dàn hoặc chơi nhiều số một ngày thì cách chơi lô 6 số là hợp lý nhất. Vừa không phải chơi quá nhiều số khiến phải chia nhỏ vốn, cũng đáp ứng được sở thích chơi theo dàn của mình.

Các con số sẽ được cập nhật mỗi ngày cho nên mọi người hãy ghi nhớ trang web để truy cập nhận số mỗi ngày nhé.

 

Soi cầu dàn lô 6 số

Soi cầu dàn lô 6 số

 

Dự đoán dàn lô 6 số

Hiện tại đây là cách chơi được rất nhiều anh em lô đề thủ lựa chọn để chơi mỗi ngày. Đó là nhờ vào tỷ lệ và khả năng xuất hiện của nó. Mời các bạn cùng tham khảo những dự đoán soi cầu cho dàn lô 6 số của Chốt Lô 24h nhé

⭐️ DÀN LÔ 6 SỐ Giá: 400.000 VNĐ
⭐️Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
⭐️ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,
⭐️Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ DÀN LÔ 6 SỐ
• Ngày 10/05/2024 Chốt dàn lô: Đăng ký Chờ Kết Quả
• Ngày 09/05/2024 chơi dàn lô: 23 32 47 74 68 86 → Ăn lô 68
• Ngày 08/05/2024 chơi dàn lô: 17 71 46 64 59 95 → Ăn lô 95
• Ngày 07/05/2024 chơi dàn lô: 04 40 19 91 56 65 → Ăn lô 04 40
• Ngày 06/05/2024 chơi dàn lô: 23 32 38 83 79 97 → Ăn lô 32*2 97
• Ngày 05/05/2024 chơi dàn lô: 05 50 37 73 89 98 → Ăn lô 05 73*2 89
• Ngày 04/05/2024 chơi dàn lô: 12 21 58 85 69 96 → Ăn lô 12 58 69*2
• Ngày 03/05/2024 chơi dàn lô: 03 30 57 75 78 87 → Ăn lô 57*2 78*2
• Ngày 02/05/2024 chơi dàn lô: 09 90 37 73 58 85 → Ăn lô 90 37
• Ngày 01/05/2024 chơi dàn lô: 01 10 24 42 79 97 → Ăn lô 97
• Ngày 30/04/2024 chơi dàn lô: 29 92 36 63 78 87 → Ăn lô 29 87
• Ngày 28/04/2024 chơi dàn lô: 16 61 48 84 79 97 → Ăn lô 61 79
• Ngày 27/04/2024 chơi dàn lô: 06 60 08 80 49 94 → Ăn lô 60 80 49
• Ngày 26/04/2024 chơi dàn lô: 12 21 37 73 49 94 → Ăn lô 12 37 49
• Ngày 25/04/2024 chơi dàn lô: 03 30 25 52 89 98 → Ăn lô 03 30*2 98
• Ngày 24/04/2024 chơi dàn lô: 37 73 45 54 58 85 → Ăn lô 54*2 58
• Ngày 23/04/2024 chơi dàn lô: 18 81 27 72 68 86 → Ăn lô 18 81 68
• Ngày 22/04/2024 chơi dàn lô: 01 10 46 64 69 96 → Ăn lô 69*2
• Ngày 21/04/2024 chơi dàn lô: 19 91 46 64 78 87 → Ăn lô 91*2
• Ngày 20/04/2024 chơi dàn lô: 02 20 35 53 79 97 → Ăn lô 20 79*2
• Ngày 19/04/2024 chơi dàn lô: 27 72 34 43 69 96 → Ăn lô 43
• Ngày 18/04/2024 chơi dàn lô: 23 32 46 64 89 98 → Ăn lô 46*2 98
• Ngày 17/04/2024 chơi dàn lô: 09 90 38 83 47 74 → Ăn lô 90 47 74*2
• Ngày 16/04/2024 chơi dàn lô: 08 80 24 42 56 65 → Ăn lô 24 42 65
• Ngày 15/04/2024 chơi dàn lô: 04 40 26 62 79 97 → Ăn lô 04 26 79*2
• Ngày 14/04/2024 chơi dàn lô: 14 41 29 92 69 96 → Ăn lô 69 96*2
• Ngày 13/04/2024 chơi dàn lô: 15 51 23 32 48 84 → Ăn lô 15
• Ngày 12/04/2024 chơi dàn lô: 03 30 27 72 89 98 → Ăn lô 27*3 73
• Ngày 11/04/2024 chơi dàn lô: 04 40 15 51 37 73 → Ăn lô 40 51 73
• Ngày 10/04/2024 chơi dàn lô: 01 10 35 53 79 97 → Ăn lô 53 79 97
• Ngày 09/04/2024 chơi dàn lô: 26 62 47 74 89 98 → Ăn lô 26 62 74 98
• Ngày 08/04/2024 chơi dàn lô: 09 90 16 61 47 74 → Ăn lô 90 16 61*2 47*2
• Ngày 07/04/2024 chơi dàn lô: 24 42 58 85 69 96 → Ăn lô 24*2 85 69*2 96
• Ngày 06/04/2024 chơi dàn lô: 08 80 56 65 67 76 → Ăn lô 08
• Ngày 05/04/2024 chơi dàn lô: 23 32 46 64 59 95 → Ăn lô 23
• Ngày 04/04/2024 chơi dàn lô: 04 40 29 92 78 87 → Ăn lô 40*2 78*2
• Ngày 03/04/2024 chơi dàn lô: 03 30 14 41 58 85 → Trượt
• Ngày 02/04/2024 chơi dàn lô: 16 61 38 83 79 97 → Trượt
• Ngày 01/04/2024 chơi dàn lô: 01 10 47 74 59 95 → Ăn lô 10 59*2
• Ngày 31/03/2024 chơi dàn lô: 18 81 46 64 78 87 → Ăn lô 81*2 46 87
• Ngày 30/03/2024 chơi dàn lô: 03 30 56 65 89 98 → Ăn lô 56 65
• Ngày 29/03/2024 chơi dàn lô: 23 32 47 74 69 96 → Ăn lô 47 69 96
• Ngày 28/03/2024 chơi dàn lô: 13 31 58 85 79 97 → Ăn lô 13 58 85*2 79
• Ngày 27/03/2024 chơi dàn lô: 07 70 45 54 89 98 → Ăn lô 07 45
• Ngày 26/03/2024 chơi dàn lô: 19 91 36 63 58 85 → Ăn lô 19*2
• Ngày 25/03/2024 chơi dàn lô: 08 80 46 64 79 97 → Ăn lô 46
• Ngày 24/03/2024 chơi dàn lô: 19 91 26 62 47 74 → Ăn lô 74*2
• Ngày 23/03/2024 chơi dàn lô: 09 90 24 42 58 85 → Ăn lô 09*2 42 85
• Ngày 22/03/2024 chơi dàn lô: 28 82 56 65 89 98 → Ăn lô 82 56 98*2
• Ngày 21/03/2024 chơi dàn lô: 01 10 28 82 67 76 → Ăn lô 01
• Ngày 20/03/2024 chơi dàn lô: 07 70 34 43 57 75 → Ăn lô 43 75
• Ngày 19/03/2024 chơi dàn lô: 03 30 47 74 68 86 → Ăn lô 30 86
• Ngày 18/03/2024 chơi dàn lô: 28 82 36 63 89 98 → Ăn lô 82 63 89
• Ngày 17/03/2024 chơi dàn lô: 03 30 17 71 59 95 → Ăn lô 30*2 59
• Ngày 16/03/2024 chơi dàn lô: 04 40 29 92 38 83 → Ăn lô 04 92 83*2
• Ngày 15/03/2024 chơi dàn lô: 09 90 46 64 78 87 → Ăn lô 09
• Ngày 14/03/2024 chơi dàn lô: 14 41 56 65 89 98 → Ăn lô 14*2 89
• Ngày 13/03/2024 chơi dàn lô: 09 90 48 84 57 75 → Ăn lô 84
• Ngày 12/03/2024 chơi dàn lô: 12 21 35 53 79 97 → Ăn lô 12 97
• Ngày 11/03/2024 chơi dàn lô: 26 62 47 74 89 98 → Ăn lô 89*2
• Ngày 10/03/2024 chơi dàn lô: 01 10 46 64 58 85 → Ăn lô 58
• Ngày 08/03/2024 chơi dàn lô: 08 80 36 63 79 97 → Ăn lô 63 97
• Ngày 07/03/2024 chơi dàn lô: 24 42 37 73 89 98 → Ăn lô 42 37*2
• Ngày 06/03/2024 chơi dàn lô: 18 81 39 93 56 65 → Ăn lô 81 39 56
• Ngày 05/03/2024 chơi dàn lô: 09 90 36 63 89 98 → Ăn lô 89*3
• Ngày 04/03/2024 chơi dàn lô: 26 62 35 53 79 97 → Ăn lô 62 35
• Ngày 03/03/2024 chơi dàn lô: 03 30 29 92 57 75 → Ăn lô 03
• Ngày 02/03/2024 chơi dàn lô: 17 71 46 64 89 98 → Ăn lô 71 98
• Ngày 01/03/2024 chơi dàn lô: 01 10 57 75 69 96 → Ăn lô 96
• Ngày 29/02/2024 chơi dàn lô: 13 31 29 92 58 85 → Ăn lô 13 29 92*2
• Ngày 28/02/2024 chơi dàn lô: 09 90 28 82 37 73 → Ăn lô 90 37
• Ngày 27/02/2024 chơi dàn lô: 05 50 29 92 67 76 → Ăn lô 05 50 67 76
• Ngày 26/02/2024 chơi dàn lô: 26 62 48 84 79 97 → Ăn lô 97
• Ngày 25/02/2024 chơi dàn lô: 08 80 16 61 39 93 → Ăn lô 80*2 16 61
• Ngày 24/02/2024 chơi dàn lô: 24 42 37 73 68 86 → Ăn lô 24 42 37
• Ngày 23/02/2024 chơi dàn lô: 23 32 56 65 79 97 → Ăn lô 79
• Ngày 22/02/2024 chơi dàn lô: 09 90 26 62 58 85 → Ăn lô 90 26*2
• Ngày 21/02/2024 chơi dàn lô: 08 80 57 75 69 96 → Ăn lô 08 69
• Ngày 20/02/2024 chơi dàn lô: 16 61 38 83 57 75 → Ăn lô 16 83
• Ngày 19/02/2024 chơi dàn lô: 09 90 56 65 78 87 → Trượt
• Ngày 18/02/2024 chơi dàn lô: 07 70 23 32 69 96 → Ăn lô 07 32 70
• Ngày 08/02 – 15/02/2024 NGHỈ TẾT
• Ngày 07/02/2024 chơi dàn lô: 04 40 17 71 26 62 → Ăn lô 04*2 17
• Ngày 06/02/2024 chơi dàn lô: 06 60 25 52 89 98 → Ăn lô 06 52
• Ngày 05/02/2024 chơi dàn lô: 26 62 17 71 39 93 → Ăn lô 26 71
• Ngày 04/02/2024 chơi dàn lô: 04 40 45 54 36 63 → Ăn lô 04
• Ngày 03/02/2024 chơi dàn lô: 14 41 24 42 45 54 → Ăn lô 14 41*2 42*2
• Ngày 02/02/2024 chơi dàn lô: 06 60 35 53 47 74 → Ăn lô 35 74
• Ngày 01/02/2024 chơi dàn lô: 01 10 39 93 68 86 → Ăn lô 01 86

Trên đây là những dự đoán cũng như thống kê kết quả của những ngày trước đó. Các bạn có thể tham khảo để biết được tỷ lệ ăn của bộ dàn này nhé. Ngoài ra nếu có những bộ số nào đẹp muốn chia sẻ tới mọi người thì hãy liên hệ tới chúng tôi để được cập nhật và gửi tới mọi người nhé.

Chơi xiên 3 ăn được bao nhiêu tiền?

So với chơi xiên hai thì để ăn được lô xiên 3 sẽ khó hơn rất nhiều. Không phải ai chơi cũng thắng và dễ dàng vì họ buộc phải đoán đúng 3 con lô cùng một lúc. Mặc dù khó ăn được nhưng vì phần thưởng là rất lớn nên cũng có nhiều người muốn thử vận may. Như vậy mới có câu ” Càng nguy hiểm thì lợi nhuận càng cao”.

Vậy anh em đã biết được chơi trúng xiên 3 thì sẽ ăn được bao nhiều chưa? Hiện tại thì số tiền thắng được tùy vào số đài, vùng chơi nên sẽ có sự khác nhau. Mỗi đài sẽ có những tỷ lệ ăn chia khác nhau, dưới đây là chi tiết cho đài miền Bắc và miền Nam.

Miền Bắc

Ở đài miền Bắc lô xiên 3 ăn bao nhiêu? Theo dò xét của chúng tôi, lô xiên 3 dài miền Bắc sẽ cao gấp 40 – 70 lần trị giá mà bạn bỏ ra. Cụ thể, giả dụ anh em bỏ ra 10.000đ để đánh lô xiên 3 thì sở hữu thể sẽ nhận được 400.000đ – 700.000đ tiền thắng cược. Nhưng đa số sẽ là ăn 400.000đ.

Miền Trung và miền Nam

Cùng cách chơi và nguyên tắc nên tỷ lệ ăn cược của miền Nam và miền Trung cũng không chênh lệch quá phổ quát. Hiện nay các nhà cái đang tính 43.000đ cho một điểm lô. Điều này  nghĩa, nếu như anh em đánh thắng một điểm thì số tiền nhận về sẽ khoảng 3.500.000đ.

Dù là lô xiên 3 miền Bắc, miền Trung hay miền Nam thì tỷ lệ ăn cược cũng rất cao. Cho nên anh em cần tính toán thật cẩn thận để có thể đạt được số tiền mà mình mong muốn.

Trên đây là những chia sẻ về dàn lô 6 số cũng như giải đáp cho những anh em quan tâm tới dàn lô xiên 3 ăn được bao nhiêu. Nếu có bất kì thắc mắc nào khác thì hãy liên hệ tới Chốt Lô để được hỗ trợ và giải đáp nhé.

Chúc mọi người luôn chơi và thắng lớn.

Từ Khóa: , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Bạch Thủ Lô Tuyệt Đẹp
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Cực Chuẩn Ăn Chắc
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Xiên 3 Ăn Chắc Hôm Nay
Logo chốt lô 247 Nhận Dàn Đề 38 Số Miền Bắc Chuẩn Hôm Nay
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 64 Số Bất Bại Đánh Quanh Năm