chot-lo-247

Song Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày


Là một người chơi thích sự an toàn tuyệt đối thì không thể bỏ qua phương pháp chơi song thủ lô nuôi khung 5 ngày được. Khi chơi lô cặp nuôi trong 5 ngày tới thì mọi người đều có thể yên tâm vì theo xác suất thì rất ít có cặp lô nào khan quá 7-8 ngày. Cho nên dù chọn bừa một cặp mà không phải cặp khan thì cơ hội chiến thắng của bạn cũng sẽ là tuyệt đối. Vì vậy cách chơi này luôn nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người.

Song thủ lô nuôi khung 5 ngày

Song thủ lô nuôi khung 5 ngày

Chốt lô song thủ nuôi khung 5 ngày

Các con số sẽ được chốt công khai tại đây để ai cũng có thể truy cập vào để tham khảo và lấy chơi.

Cùng xem ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi gì nhé.

⭐️ SONG THỦ LÔ Giá: 100.000 VNĐ
⭐️Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
⭐️ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,
⭐️Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

SONG THỦ LÔ NUÔI KHUNG 5 NGÀY
• Ngày 04/06 – 08/06/2023 nuôi lô song thủ: NẠP THẺ NHẬN SỐ NGAY → Chờ Kết Quả
• Từ ngày 30/05 – 03/06/2023 nuôi lô song thủ: 59 95 → Trượt
• Từ ngày 25/05 – 29/05/2023 nuôi lô song thủ: 09 90 → Trượt
• Từ ngày 21/05 – 25/05/2023 nuôi lô song thủ: 46 64 → Ăn lô 64*2 ngày 4
• Từ ngày 16/05 – 20/05/2023 nuôi lô song thủ: 04 40 → Ăn lô 04 ngày 5
• Từ ngày 11/05 – 15/05/2023 nuôi lô song thủ: 26 62 → Ăn lô 62 ngày 5
• Từ ngày 06/05 – 10/05/2023 nuôi lô song thủ: 57 75 → Trượt
• Từ ngày 02/05 – 06/05/2023 nuôi lô song thủ: 27 72 → Ăn lô 27 72 ngày 4
• Từ ngày 27/04 – 01/05/2023 nuôi lô song thủ: 15 51 → Trượt
• Từ ngày 22/04 – 26/04/2023 nuôi lô song thủ: 45 54 → Ăn lô 45*2 ngày 5
• Từ ngày 21/04 – 25/04/2023 nuôi lô song thủ: 05 50 → Ăn lô 05 ngày 1
• Từ ngày 19/04 – 23/04/2023 nuôi lô song thủ: 46 64 → Ăn lô 46 ngày 2
• Từ ngày 14/04 – 18/04/2023 nuôi lô song thủ: 25 52 → Ăn lô 25 ngày 5
• Từ ngày 10/04 – 14/04/2023 nuôi lô song thủ: 38 83 → Ăn lô 38 ngày 4
• Từ ngày 05/04 – 09/04/2023 nuôi lô song thủ: 16 61 → Ăn lô 16*2 ngày 5
• Từ ngày 03/04 – 07/04/2023 nuôi lô song thủ: 01 10 → Ăn lô 01 ngày 2
• Từ ngày 01/04 – 05/04/2023 nuôi lô song thủ: 79 97 → Ăn lô 97 ngày 2
• Từ ngày 28/03 – 01/04/2023 nuôi lô song thủ: 26 62 → Ăn lô 62 ngày 4
• Từ ngày 23/03 – 27/03/2023 nuôi lô song thủ: 39 93 → Trượt
• Từ ngày 22/03 – 26/03/2023 nuôi lô song thủ: 06 60 → Ăn lô 60 ngày 1
• Từ ngày 17/03 – 21/03/2023 nuôi lô song thủ: 67 76 → Trượt
• Từ ngày 16/03 – 20/03/2023 nuôi lô song thủ: 59 95 → Ăn lô 95 ngày 1
• Từ ngày 12/03 – 16/03/2023 nuôi lô song thủ: 12 21 → Ăn lô 12 21 ngày 4
• Từ ngày 10/03 – 14/03/2023 nuôi lô song thủ: 23 32 → Ăn lô 23 ngày 2
• Từ ngày 09/03 – 13/03/2023 nuôi lô song thủ: 34 43 → Ăn lô 34 ngày 1
• Từ ngày 04/03 – 08/03/2023 nuôi lô song thủ: 15 51 → Trượt
• Từ ngày 28/02 – 04/03/2023 nuôi lô song thủ: 67 76 → Ăn lô 76 ngày 4
• Từ ngày 26/02 – 02/03/2023 nuôi lô song thủ: 78 87 → Ăn lô 78 ngày 2
• Từ ngày 25/02 – 01/03/2023 nuôi lô song thủ: 12 21 → Ăn lô 21 ngày 1
• Từ ngày 24/02 – 28/02/2023 nuôi lô song thủ: 07 70 → Ăn lô 70 ngày 1
• Từ ngày 21/02 – 25/02/2023 nuôi lô song thủ: 69 96 → Ăn lô 69 ngày 3
• Từ ngày 20/02 – 24/02/2023 nuôi lô song thủ: 23 32 → Ăn lô 32 ngày 1
• Từ ngày 19/02 – 23/02/2023 nuôi lô song thủ: 57 75 → Ăn lô 75 ngày 1
• Từ ngày 17/02 – 21/02/2023 nuôi lô song thủ: 69 96 → Ăn lô 96 ngày 2
• Từ ngày 14/02 – 18/02/2023 nuôi lô song thủ: 46 64 → Ăn lô 64 ngày 3
• Từ ngày 13/02 – 17/02/2023 nuôi lô song thủ: 58 85 → Ăn lô 85 ngày 1
• Từ ngày 12/02 – 16/02/2023 nuôi lô song thủ: 16 61 → Ăn lô 16 ngày 1
• Từ ngày 11/02 – 15/02/2023 nuôi lô song thủ: 19 91 → Ăn lô 19 91 ngày 1
• Từ ngày 10/02 – 14/02/2023 nuôi lô song thủ: 47 74 → Ăn lô 47 ngày 1
• Từ ngày 09/02 – 13/02/2023 nuôi lô song thủ: 37 73 → Ăn lô 37 ngày 1
• Từ ngày 07/02 – 11/02/2023 nuôi lô song thủ: 15 51 → Ăn lô 15 ngày 2
• Từ ngày 06/02 – 10/02/2023 nuôi lô song thủ: 09 90 → Ăn lô 09 ngày 1
• Từ ngày 04/02 – 08/02/2023 nuôi lô song thủ: 58 85 → Ăn lô 85 ngày 2
• Từ ngày 02/02 – 06/02/2023 nuôi lô song thủ: 46 64 → Ăn lô 46*2 ngày 2
• Từ ngày 31/01 – 04/02/2023 nuôi lô song thủ: 35 53 → Ăn lô 35 ngày 2
• Từ ngày 30/01 – 03/02/2023 nuôi lô song thủ: 57 75 → Ăn lô 57 ngày 1
• Từ ngày 25/01 – 29/01/2023 nuôi lô song thủ: 14 41 → Trượt
• Từ ngày 21-24/01/2023 NGHỈ TẾT
• Từ ngày 19/01 – 20/01/2023 nuôi lô song thủ: 58 85 → Ăn lô 58 85 ngày 2
• Từ ngày 18/01 – 20/01/2023 nuôi lô song thủ: 25 52 → Ăn lô 52*2 ngày 1
• Từ ngày 17/01 – 20/01/2023 nuôi lô song thủ: 34 43 → Ăn lô 43*2 ngày 1
• Từ ngày 16/01 – 20/01/2023 nuôi lô song thủ: 59 95 → Ăn lô 95 ngày 1
• Từ ngày 15/01 – 19/01/2023 nuôi lô song thủ: 38 83 → Ăn lô 38 ngày 1
• Từ ngày 13/01 – 17/01/2023 nuôi lô song thủ: 02 20 → Ăn lô 02 ngày 2
• Từ ngày 08/01 – 12/01/2023 nuôi lô song thủ: 78 87 → Trượt
• Từ ngày 03/01 – 07/01/2023 nuôi lô song thủ: 59 95 → Ăn lô 95*2 ngày 5
• Từ ngày 29/12 – 02/01/2023 nuôi lô song thủ: 04 40 → Trượt
• Từ ngày 28/12 – 01/01/2023 nuôi lô song thủ: 37 73 → Ăn lô 73 ngày 1
• Từ ngày 26/12 – 30/12/2022 nuôi lô song thủ: 46 64 → Ăn lô 46 64 ngày 2
• Từ ngày 24/12 – 28/12/2022 nuôi lô song thủ: 15 51 → Ăn lô 51 ngày 2
• Từ ngày 22/12 – 26/12/2022 nuôi lô song thủ: 05 – 50 → Ăn lô 05 ngày 2
• Từ ngày 20/12 – 24/12/2022 nuôi lô song thủ: 14 – 41 → Ăn lô 14 ngày 2
• Từ ngày 18/12 – 22/12/2022 nuôi lô song thủ: 09 – 90 → Ăn lô 09 ngày 2
• Từ ngày 14/12 – 18/12/2022 nuôi lô song thủ: 06 – 60 → Ăn lô 60 ngày 4
• Từ ngày 13/12 – 17/12/2022 nuôi lô song thủ: 07 – 70 → Ăn lô 07 – 70 ngày 1
• Từ ngày 10/12 – 14/12/2022 nuôi lô song thủ: 09 – 90 → Ăn lô 90 ngày 3
• Từ ngày 07/12 – 11/12/2022 nuôi lô song thủ: 15 – 51 → Ăn lô 51 ngày 3
• Từ ngày 06/12 – 10/12/2022 nuôi lô song thủ: 37 – 73 → Ăn lô 73 ngày 1
• Từ ngày 05/12 – 09/12/2022 nuôi lô song thủ: 24 – 42 → Ăn lô 42*2 ngày 1
• Từ ngày 04/12 – 08/12/2022 nuôi lô song thủ: 18 – 81 → Ăn lô 81 ngày 1
• Từ ngày 30/11 – 04/12/2022 nuôi lô song thủ: 02 – 20 → Ăn lô 02*2 ngày 3
• Từ ngày 25/11 – 29/11/2022 nuôi lô song thủ: 25 – 52 → Trượt
• Từ ngày 23/11 – 27/11/2022 nuôi lô song thủ: 69 – 96 → Ăn lô 96 ngày 2
• Từ ngày 20/11 – 24/11/2022 nuôi lô song thủ: 49 – 94 → Ăn lô 49 ngày 3
• Từ ngày 19/11 – 23/11/2022 nuôi lô song thủ: 25 – 52 → Ăn lô 52 ngày 1
• Từ ngày 14/11 – 18/11/2022 nuôi lô song thủ: 32 – 23 → Ăn lô 23 ngày 5
• Từ ngày 11/11 – 15/11/2022 nuôi lô song thủ: 05 – 50 → Ăn lô 05*3 ngày 3
• Từ ngày 09/11 – 13/11/2022 nuôi lô song thủ: 67 – 76 → Ăn lô 67*2 ngày 2
• Từ ngày 05/11 – 09/11/2022 nuôi lô song thủ: 01 – 10 → Ăn lô 10 ngày 4
• Từ ngày 01/11 – 05/11/2022 nuôi lô song thủ: 17 – 71 → Ăn lô 71 ngày 4
• Từ ngày 27/10 – 31/10/2022 nuôi lô song thủ: 56 – 65 → Trượt
• Từ ngày 24/10 – 28/10/2022 nuôi lô song thủ: 17 – 71 → Ăn lô 71 ngày 3
• Từ ngày 19/10 – 23/10/2022 nuôi lô song thủ: 26 – 62 → Ăn lô 62 ngày 5
• Từ ngày 18/10 – 22/10/2022 nuôi lô song thủ: 24 – 42 → Ăn lô 24*2 ngày 1
• Từ ngày 16/10 – 20/10/2022 nuôi lô song thủ: 12 – 21 → Ăn lô 12*2 ngày 2
• Từ ngày 14/10 – 18/10/2022 nuôi lô song thủ: 57 – 75 → Ăn lô 57 ngày 2
• Từ ngày 09/10 – 13/10/2022 nuôi lô song thủ: 59 – 95 → Ăn lô 95 ngày 4
• Từ ngày 07/10 – 11/10/2022 nuôi lô song thủ: 09 – 90 → Ăn lô 09 ngày 2
• Từ ngày 03/10 – 07/10/2022 nuôi lô song thủ: 17 – 71 → Ăn lô 17 ngày 4
• Từ ngày 01/10 – 05/10/2022 nuôi lô song thủ: 07 – 70 → Ăn lô 07 ngày 2
• Từ ngày 29/09 – 03/10/2022 nuôi lô song thủ: 04 – 40 → Ăn lô 04*2 ngày 2
• Từ ngày 27/09 – 01/10/2022 nuôi lô song thủ: 67 – 76 → Ăn lô 76 ngày 2
• Từ ngày 24/09 – 28/09/2022 nuôi lô song thủ: 05 – 50 → Ăn lô 05 – 50 ngày 3
• Từ ngày 23/09 – 27/09/2022 nuôi lô song thủ: 24 – 42 → Ăn lô 24 ngày 1
• Từ ngày 20/09 – 24/09/2022 nuôi lô song thủ: 57 – 75 → Ăn lô 75 ngày 3
• Từ ngày 18/09 – 22/09/2022 nuôi lô song thủ: 39 – 93 → Ăn lô 39*2 ngày 1
• Từ ngày 17/09 – 21/09/2022 nuôi lô song thủ: 25 – 52 → Ăn lô 25 ngày 1
• Từ ngày 16/09 – 20/09/2022 nuôi lô song thủ: 08 – 80 → Ăn lô 80 ngày 1
• Từ ngày 11/09 – 15/09/2022 nuôi lô song thủ: 19 – 91 → Trượt
• Từ ngày 09/09 – 13/09/2022 nuôi lô song thủ: 03 – 30 → Ăn lô 03 ngày 1
• Từ ngày 06/09 – 10/09/2022 nuôi lô song thủ: 07 – 70 → Ăn lô 07 – 70 ngày 3
• Từ ngày 05/09 – 09/09/2022 nuôi lô song thủ: 06 – 60 → Ăn lô 06 ngày 1
• Từ ngày 03/09 – 07/09/2022 nuôi lô song thủ: 89 – 98 → Ăn lô 89 ngày 2
• Từ ngày 02/09 – 06/09/2022 nuôi lô song thủ: 01 – 10 → Ăn lô 01 – 10*2 ngày 1
• Từ ngày 30/08 – 03/09/2022 nuôi lô song thủ: 26 – 62 → Ăn lô 26 ngày 3
• Từ ngày 27/08 – 31/08/2022 nuôi lô song thủ: 57 – 75 → Ăn lô 75*2 ngày 3
• Từ ngày 22/08 – 26/08/2022 nuôi lô song thủ: 68 – 86 → Trượt
• Từ ngày 20/08 – 24/08/2022 nuôi lô song thủ: 27 – 72 → Ăn lô 72 ngày 2
• Từ ngày 19/08 – 23/08/2022 nuôi lô song thủ: 09 – 90 → Ăn lô 90 ngày 1
• Từ ngày 18/08 – 22/08/2022 nuôi lô song thủ: 68 – 86 → Ăn lô 68 – 86 ngày 1
• Từ ngày 17/08 – 21/08/2022 nuôi lô song thủ: 67 – 76 → Ăn lô 76 ngày 1
• Từ ngày 16/08 – 20/08/2022 nuôi lô song thủ: 05 – 50 → Ăn lô 05 ngày 1
• Từ ngày 13/08 – 17/08/2022 nuôi lô song thủ: 17 – 71 → Ăn lô 17*3 – 71 ngày 3
• Từ ngày 12/08 – 16/08/2022 nuôi lô song thủ: 59 – 95 → Ăn lô 59 ngày 1
• Từ ngày 10/08 – 14/08/2022 nuôi lô song thủ: 79 – 97 → Ăn lô 97*2 ngày 2
• Từ ngày 05/08 – 09/08/2022 nuôi lô song thủ: 78 – 87 → Trượt
• Từ ngày 04/08 – 08/08/2022 nuôi lô song thủ: 89 – 98 → Ăn lô 89 ngày 1
• Từ ngày 02/08 – 06/08/2022 nuôi lô song thủ: 27 – 72 → Ăn lô 27 ngày 2
• Từ ngày 30/07 – 03/08/2022 nuôi lô song thủ: 13 – 31 → Ăn lô 31 ngày 3
• Từ ngày 29/07 – 02/08/2022 nuôi lô song thủ: 38 – 83 → Ăn lô 38 ngày 1
• Từ ngày 26/07 – 30/07/2022 nuôi lô song thủ: 45 – 54 → Ăn lô 54 ngày 3
• Từ ngày 25/07 – 29/07/2022 nuôi lô song thủ: 67 – 76 → Ăn lô 76 ngày 1
• Từ ngày 23/07 – 27/07/2022 nuôi lô song thủ: 23 – 32 → Ăn lô 32 ngày 2
• Từ ngày 18/07 – 22/07/2022 nuôi lô song thủ: 15 – 51 → Trượt
• Từ ngày 14/07 – 18/07/2022 nuôi lô song thủ: 68 – 86 → Ăn lô 68 ngày 4
• Từ ngày 11/07 – 15/07/2022 nuôi lô song thủ: 35 – 53 → Ăn lô 35 ngày 3
• Từ ngày 10/07 – 14/07/2022 nuôi lô song thủ: 25 – 52 → Ăn lô 25 – 52 ngày 1
• Từ ngày 07/07 – 11/07/2022 nuôi lô song thủ: 26 – 62 → Ăn lô 62 ngày 3
• Từ ngày 03/07 – 07/07/2022 nuôi lô song thủ: 67 – 76 → Ăn lô 76 ngày 4
• Từ ngày 02/07 – 06/07/2022 nuôi lô song thủ: 68 – 86 → Ăn lô 68*2 – 86*2 ngày 1
• Từ ngày 30/06 – 04/07/2022 nuôi lô song thủ: 38 – 83 → Ăn lô 38*2 ngày 2
• Từ ngày 29/06 – 03/07/2022 nuôi lô song thủ: 24 – 42 → Ăn lô 42 ngày 1
• Từ ngày 28/06 – 02/07/2022 nuôi lô song thủ: 19 – 91 → Ăn lô 91 ngày 1
• Từ ngày 27/06 – 01/07/2022 nuôi lô song thủ: 34 – 43 → Ăn lô 43*2 ngày 1
• Từ ngày 25/06 – 29/06/2022 nuôi lô song thủ: 57 – 75 → Ăn lô 57 ngày 2
• Từ ngày 24/06 – 28/06/2022 nuôi lô song thủ: 68 – 86 → Ăn lô 86 ngày 1
• Từ ngày 22/06 – 26/06/2022 nuôi lô song thủ: 14 – 41 → Ăn lô 41 ngày 2
• Từ ngày 19/06 – 23/06/2022 nuôi lô song thủ: 06 – 60 → Ăn lô 06 ngày 3
• Từ ngày 18/06 – 22/06/2022 nuôi lô song thủ: 67 – 76 → Ăn lô 76 ngày 1
• Từ ngày 17/06 – 21/06/2022 nuôi lô song thủ: 13 – 31 → Ăn lô 13 ngày 1
• Từ ngày 13/06 – 17/06/2022 nuôi lô song thủ: 24 – 42 → Ăn lô 24*2 ngày 4
• Từ ngày 12/06 – 16/06/2022 nuôi lô song thủ: 09 – 90 → Ăn lô 90 ngày 1
• Từ ngày 07/06 – 11/06/2022 nuôi lô song thủ: 78 – 87 → Trượt
• Từ ngày 06/06 – 10/06/2022 nuôi lô song thủ: 36 – 63 → Ăn lô 36 ngày 1
• Từ ngày 01/06 – 05/06/2022 nuôi lô song thủ: 47 – 74 → Trượt
• Từ ngày 31/05 – 04/06/2022 nuôi lô song thủ: 27 – 72 → Ăn lô 27
• Từ ngày 26/05 – 30/05/2022 nuôi lô song thủ: 06 – 60 → Trượt
• Từ ngày 22/05 – 26/05/2022 nuôi lô song thủ: 34 – 43 → Ăn lô 43
• Từ ngày 18/05 – 22/05/2022 nuôi lô song thủ: 39 – 93 → Ăn lô 93
• Từ ngày 16/05 – 20/05/2022 nuôi lô song thủ: 48 – 84 → Ăn lô 48*2
• Từ ngày 14/05 – 18/05/2022 nuôi lô song thủ: 29 – 92 → Ăn lô 29
• Từ ngày 11/05 – 15/05/2022 nuôi lô song thủ: 27 – 72 → Ăn lô 27
• Từ ngày 06/05 – 10/05/2022 nuôi lô song thủ: 21 – 12 → Trượt
• Từ ngày 04/05 – 08/05/2022 nuôi lô song thủ: 18 – 81 → Ăn lô 18
• Từ ngày 29/04 – 03/05/2022 nuôi lô song thủ: 45 – 54 → Ăn lô 45 – 54
• Từ ngày 24/04 – 28/04/2022 nuôi lô song thủ: 27 – 72 → Trượt
• Từ ngày 23/04 – 27/04/2022 nuôi lô song thủ: 57 – 75 → Ăn lô 57
• Từ ngày 21/04 – 25/04/2022 nuôi lô song thủ: 89 – 98 → Ăn lô 98
• Từ ngày 17/04 – 21/04/2022 nuôi lô song thủ: 25 – 52 → Ăn lô 25
• Từ ngày 15/04 – 19/04/2022 nuôi lô song thủ: 36 – 63 → Ăn lô 36
• Từ ngày 12/04 – 16/04/2022 nuôi lô song thủ: 47 – 74 → Ăn lô 74
• Từ ngày 08/04 – 12/04/2022 nuôi lô song thủ: 58 – 85 → Ăn lô 58
• Từ ngày 07/04 – 11/04/2022 nuôi lô song thủ: 69 – 96 → Ăn lô 69
• Từ ngày 06/04 – 10/04/2022 nuôi lô song thủ: 26 – 62 → Ăn lô 26
• Từ ngày 02/04 – 06/04/2022 nuôi lô song thủ: 39 – 93 → Ăn lô 93
• Từ ngày 28/03 – 01/04/2022 nuôi lô song thủ: 12 – 21 → Trượt
• Từ ngày 26/03 – 30/03/2022 nuôi lô song thủ: 59 – 95 → Ăn lô 59
• Từ ngày 23/03 – 27/03/2022 nuôi lô song thủ: 10 – 01 → Ăn lô 10
• Từ ngày 21/03 – 25/03/2022 nuôi lô song thủ: 14 – 41 → Ăn lô 14
• Từ ngày 17/03 – 21/03/2022 nuôi lô song thủ: 27 – 72 → Ăn lô 72
• Từ ngày 16/03 – 20/03/2022 nuôi lô song thủ: 35 – 53 → Ăn lô 35
• Từ ngày 13/03 – 17/03/2022 nuôi lô song thủ: 17 – 71 → Ăn lô 71
• Từ ngày 12/03 – 16/03/2022 nuôi lô song thủ: 68 – 86 → Ăn lô 68*2
• Từ ngày 11/03 – 15/03/2022 nuôi lô song thủ: 59 – 95 → Ăn lô 95*2
• Từ ngày 09/03 – 13/03/2022 nuôi lô song thủ: 18 – 81 → Ăn lô 18
• Từ ngày 08/03 – 12/03/2022 nuôi lô song thủ: 39 – 93 → Ăn lô 93*2
• Từ ngày 03/03 – 07/03/2022 nuôi lô song thủ: 78 – 87 → Trượt
• Từ ngày 27/02 – 03/03/2022 nuôi lô song thủ: 36 – 63 → Ăn lô 63
• Từ ngày 24/02 – 28/02/2022 nuôi lô song thủ: 17 – 71 → Ăn lô 17
• Từ ngày 21/02 – 25/02/2022 nuôi lô song thủ: 09 – 90 → Ăn lô 09*2
• Từ ngày 18/02 – 22/02/2022 nuôi lô song thủ: 58 – 85 → Ăn lô 85
• Từ ngày 17/02 – 21/02/2022 nuôi lô song thủ: 39 – 93 → Ăn lô 93
• Từ ngày 12/02 – 16/02/2022 nuôi lô song thủ: 14 – 41 → Trượt
• Từ ngày 10/02 – 14/02/2022 nuôi lô song thủ: 02 – 20 → Ăn lô 20
• Từ ngày 07/02 – 11/02/2022 nuôi lô song thủ: 68 – 86 → Ăn lô 68
• Từ ngày 06/02 – 10/02/2022 nuôi lô song thủ: 25 – 52 → Ăn lô 52
• Từ ngày 05/02 – 09/02/2022 nuôi lô song thủ: 26 – 62 → Ăn lô 26 – 62*3
• Ngày 26/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết
• Từ ngày 23/01 – 27/01/2022 nuôi lô song thủ: 18 – 81 → Ăn lô 18
• Từ ngày 19/01 – 23/01/2022 nuôi lô song thủ: 36 – 63 → Ăn lô 63
• Từ ngày 17/01 – 21/01/2022 nuôi lô song thủ: 58 – 85 → Ăn lô 58 – 85
• Từ ngày 15/01 – 19/01/2022 nuôi lô song thủ: 48 – 84 → Ăn lô 48*2
• Từ ngày 14/01 – 18/01/2022 nuôi lô song thủ: 05 – 50 → Ăn lô 05
• Từ ngày 13/01 – 17/01/2022 nuôi lô song thủ: 47 – 74 → Ăn lô 74
• Từ ngày 12/01 – 16/01/2022 nuôi lô song thủ: 18 – 81 → Ăn lô 18
• Từ ngày 11/01 – 15/01/2022 nuôi lô song thủ: 16 – 61 → Ăn lô 16 – 61
• Từ ngày 06/01 – 10/01/2022 nuôi lô song thủ: 45 – 54 → Ăn lô 45 – 54
• Từ ngày 01/01 – 05/01/2022 nuôi lô song thủ: 12 – 21 → Trượt
• Từ ngày 30/12 – 03/01/2022 nuôi lô song thủ: 46 – 64 → Ăn lô 64
• Từ ngày 28/12 – 01/01/2022 nuôi lô song thủ: 68 – 86 → Ăn lô 68
• Từ ngày 26/12 – 30/12/2021 nuôi lô song thủ: 68 – 86 → Ăn lô 68*2

Cách chơi lô song thủ nuôi khung 5 ngày là cách chơi được biến tấu từ cách chơi song thủ lô miền Bắc hằng ngày. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên nhiều người quyết định chơi nuôi chứ không chơi như trước nữa. Vậy lý do đó là gì thì hãy xem ngay dưới đây nhé.

Vì sao nên chọn chơi song thủ lô nuôi 5 ngày

Nếu bạn cũng là người chuyển từ cách chơi theo ngày sang chơi nuôi thì sẽ hiểu. Vậy thì hãy xem lý do mà bạn quyết định thay đổi cách chơi có giống với các điều dưới đây không nhé:

  • Tỷ lệ trúng khi chơi lô nuôi cao hơn.
  • Luôn tính toán được cách chơi trong vòng nhiều ngày sau đó.
  • Chủ động được số vốn chơi và lợi nhuận
  • Có nguồn thu nhập ổn định
  • Tính an toàn cao hơn.
  • Có nhiều cách soi cầu bắt số để chơi.
  • Không mất nhiều thời gian để chọn số.
  • Không lo chơi hôm nay ngày sau mới ra.

Sẽ có nhiều lý do khác nhau và trên đây chỉ là một trong những điều cơ bản nhất. Nhưng những điều đó cũng đã đủ thuyết phục mọi người thay đổi cách chơi. Tuy nhiên việc chơi lô nuôi cũng sẽ có nhiều nhược điểm.

Nhược điểm khi chơi lô nuôi khung 247

  • Những người chơi thiếu kiên nhẫn và muốn nhanh chóng thu về kết quả thì không nên lựa chọn phương pháp này.
  • Khả năng xịt lô vẫn có thể xảy ra, do đó rủi ro của phương pháp này là mất thời gian cũng như thua lỗ tiền bạc trong 5 ngày nuôi lô đó.

Hy vọng những thông trên sẽ giúp anh em có thêm kinh nghiệm cũng như lựa chọn đúng được các con số để chơi và chiến thắng mỗi ngày. Nếu thích cách chơi nào thì hãy tham khảo để biết hôm nay con số nào đẹp nhé.

Ngoài ra nếu thích chơi theo phương pháp nào và cần được hỗ trợ thì hãy liên hệ tới Chốt Lô 24h theo thông tin phía dưới.

Từ Khóa: , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Lô Kép Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Kép Nuôi Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Song Thủ Lô Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 5 Ngày