chot-lo-247

Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc


Nhằm đem đến cho mọi người những con số chính xác nhát, tỷ lệ ăn cao nhất thì đội ngũ admin của Chốt Lô 24h vẫn luôn cập nhật thêm nhiều kinh nghiệm hay. Chỉ mong rằng mọi người khi đến với https://chotlo24h.com/ sẽ luôn may mắn và có được nhiều thắng lợi rực rỡ.

Ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ tới các bạn bộ dàn đề 36 số nuôi khung 2 ngày để chơi. Cách chơi nuôi đã không còn xa lạ nữa rồi, thay vì chơi như trước thì lựa chọn dàn số để chơi nuôi khung sẽ đem lại hiệu quả cao hơn nhiều.

 

Dàn đề 36 số nuôi khung 2 ngày

Dàn đề 36 số nuôi khung 2 ngày

 

Soi cầu dàn đề 36 số nuôi khung 2 ngày

⭐️ DÀN ĐỀ 36 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY Giá: 100.000 VNĐ
⭐️Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
⭐️ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,
⭐️Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

DÀN ĐỀ 36 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY
• Ngày 22/11 – 23/11/2023 nuôi dàn đề: NẠP THẺ NHẬN SỐ NGAY → Chờ Kết Quả
• Ngày 20/11 – 21/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 3 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 18/11 – 19/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 4 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 29
• Ngày 16/11 – 17/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 7 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 14/11 – 15/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 59
• Ngày 12/11 – 13/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 + 4 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 10/11 – 11/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 91
• Ngày 08/11 – 09/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 6 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62
• Ngày 06/11 – 07/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 04/11 – 05/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 4 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 84
• Ngày 02/11 – 03/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 4 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 31/10 – 01/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 36
• Ngày 29/10 – 30/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 4 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 84
• Ngày 27/10 – 28/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 2 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 57
• Ngày 25/10 – 26/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 6 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 23/10 – 24/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 21/10 – 22/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 2 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 18
• Ngày 19/10 – 20/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 5 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 17/10 – 18/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 15/10 – 16/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 7 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 13/10 – 14/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 3 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 11/10 – 12/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 7 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 75
• Ngày 09/10 – 10/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 5 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 07/10 – 08/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 6 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 05/10 – 06/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 2 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 21
• Ngày 03/10 – 04/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 4 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 39
• Ngày 01/10 – 02/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 29/09 – 30/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 6 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 27/09 – 28/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 5 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 23/09 – 24/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 4 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 78
• Ngày 21/09 – 22/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 19/09 – 20/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 5 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 17/09 – 18/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 1 + 4 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 04
• Ngày 13/09 – 14/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 7 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 11/09 – 12/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 2 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 09/09 – 10/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 1 + 4 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 02
• Ngày 07/09 – 08/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 76
• Ngày 05/09 – 06/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 4 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 03/09 – 04/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 5 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 01/09 – 02/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 3 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 30/08 – 31/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 4 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 40
• Ngày 28/08 – 29/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 26/08 – 27/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 1 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 21/08 – 22/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 5 + 7 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 79
• Ngày 17/08 – 18/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 4 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 15/08 – 16/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 13/08 – 14/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 6 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 93
• Ngày 11/08 – 12/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 5 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 09/08 – 10/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 3 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 02
• Ngày 07/08 – 08/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 5 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 05/08 – 06/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 4 + 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 23
• Ngày 03/08 – 04/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 5 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 77
• Ngày 01/08 – 02/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 4 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 30/07 – 31/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 + 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 28/07 – 29/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 5 + 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 58
• Ngày 26/07 – 27/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 24/07 – 25/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 1 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 22/07 – 23/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 6 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62
• Ngày 19/07 – 20/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 5 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 17/07 – 18/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 4 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 15/07 – 16/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 51
• Ngày 13/07 – 14/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 6 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 68
• Ngày 11/07 – 12/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 4 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 08/07 – 09/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 06/07 – 07/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 4 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 76
• Ngày 03/07 – 04/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 3 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 26/06 – 27/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 5 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 83
• Ngày 01/07 – 02/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 6 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 29/06 – 30/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 4 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 27/06 – 28/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 26/06 – 27/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 4 + 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 93
• Ngày 24/06 – 25/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 34
• Ngày 22/06 – 23/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 7 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 20/06 – 21/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 + 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 18/06 – 19/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 7 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 15
• Ngày 16/06 – 17/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 2 + 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 61
• Ngày 14/06 – 15/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 4 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 04
• Ngày 12/06 – 13/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 1 + 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 10/06 – 11/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 2 + 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 60
• Ngày 08/06 – 09/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 + 4 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 06/06 – 07/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 2 + 3 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 05/06 – 06/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 81
• Ngày 03/06 – 04/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 4 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 08
• Ngày 01/06 – 02/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 30/05 – 31/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 + 5 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 28/05 – 29/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 7 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 24/05 – 25/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 3 + 9 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 19
• Ngày 23/05 – 24/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 + 7 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 72
• Ngày 21/05 – 22/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 4 + 6 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt

Vì là trang web chốt lô miễn phí nên mọi thông tin trên website đều là miễn phí và bất kì ai khi truy cập vào cũng đều có thể tham khảo. Chỉ mong những thông tin đó có thể giúp mọi người chiến thắng nhiều hơn.

>> Xem thêm: Dàn đề 25 số nuôi khung 2 ngày

Tổng hợp những dàn đề 36 số phổ biến

Trên thực tế, với dàn đề có 6 quân thường không cố định. Tùy thuộc vào cách bắt đề nên thường các con số trong dàn đề thường có sự biệt lập. Tuy nhiên, dưới đây là tổng hợp một số dàn đề 36 quân phổ biến để mọi người có thể tham khảo thêm:

Dàn đề 36 con cổ điển

Đây là dàn đề dễ bắt nhất, mọi người chỉ cần dựa vào các đầu đuôi của những cặp số đưa ra theo quy tắc sau có thể tập hợp được cho mình những con số may mắn:

  • Dàn đề từ 0 – 5: 00 – 05, 10 – 15, 20 – 25, 30 – 35, 40 – 45, 50 – 55.
  • Dàn đề từ 1 – 6: 11 – 16, 21 – 26, 31 – 36, 41 – 46, 51 – 56, 61 – 66.
  • Dàn đề từ 2 – 7: 22 – 27, 32 – 37, 42 – 47, 52 – 57, 62 – 67, 72 – 77.
  • Dàn đề từ 3 – 8: 33 – 38, 43 – 48, 53 – 58, 63 – 68, 73 – 78, 83 – 88.
  • Dàn đề từ 4 – 9: 44 – 49, 54 – 59, 64 – 69, 74 – 79, 84 – 89, 94 – 99.

Dàn đặc trưng 36 số theo chạm

Đối với dàn đề này thì mọi người sẽ phải dựa vào hai chạm đề. Cụ thể, anh em có thể lấy hai chạm kết nhất để tìm dàn đề phù hợp. Cách bắt đề cũng khá đơn giản theo một số hình thức như: Đánh đề chạm chưa nổ trong tuần, đánh bệt chạm đề, chạm đề theo bạc nhớ,…

Ví dụ: Đề chạm 1 – 7 sẽ tạo thành dàn số là: 01, 07, 10 – 19, 21, 27, 31, 37, 41, 47, 51, 57,…., 91, 97. Tương tự, với hai đề chạm khác mọi người cũng có thể tạo ra cho mình dàn đề 36 số đơn giản, dễ bắt.

Dàn đặc thù 36 quân theo thứ tự (bỏ kép)

Hiện nay có rất nhiều cao thủ thành công với phương pháp bắt dàn đề 36 con theo cách tính đầu bỏ kép. Để có thể tạo được dàn đề từ phương pháp này, mọi người thường phải cần tới 4 đầu hoặc 4 đuôi. Sau lúc soi cầu đầu đuôi thì mọi người sẽ kết hợp thêm các công cụ lên dàn và loại bỏ bớt các cặp kép để hình thành dàn đề.

Ví dụ: Trong dàn đề 36 con từ đầu 1, 2, 3, 4 thì mọi người có thể bắt được từ 10 – 49.

Phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày mới

Có thể thấy rằng, cách chơi dàn đề 36 con cũng không quá phức tạp. Quan trọng là việc đưa ra chiến lược, phương pháp sao cho phù hợp để gia tăng cơ hội chiến thắng. Vậy nên, dưới đây là một số chiến thuật chơi dàn đề 36 con đơn giản để mọi người tham khảo

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Như mọi người cũng đã biết, với cách chơi lô đề miền Bắc thường có tỷ lệ ăn cực cao lên tới 1 ăn 80, nếu anh em bỏ 1000VNĐ nhưng nếu trúng sẽ ăn được 80.000VNĐ. Tuy nhiên, để bắt được đề thì không phải dễ dàng.

Vậy nên, đối với cách nuôi dàn đề 36 con thì mọi người thường sẽ nuôi lô khung tối thiểu 3 ngày. Bởi vì theo các cao thủ chia sẻ thì đây là khoảng thời gian phù hợp nhất để anh em có thể quyết định nên nuôi tiếp hay không. 3 ngày là thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, nếu cảm thấy có điều chẳng lành thì có thể rút vốn về mà không mất quá nhiều tiền.

Nếu bình thường tỷ lệ ăn là 1:80, nhưng nếu anh em không có sự tính toàn kỹ càng thì khả năng thua là rất cao. Theo nhiều cao thủ chia sẻ, nếu anh em chưa tìm được cho mình con số nào ưng ý, hoàn toàn có thể thử vận may với các con số như: 30 – 39, 40 – 49,… thường là những cặp đề hay về nhất trong dàn 36 số.

Cách đánh dàn đề 36 số bất bại hằng ngày

Nếu muốn chơi dàn đề 36 con mỗi ngày thì anh em có thể áp dụng cách đánh số chắn, loại bỏ số lẻ, số kép đi thì cơ hội chiến thắng cũng rất cao. Ví dụ mọi người có thể đánh các dàn sau:

Kết hợp nhiều phương pháp soi cầu kết hợp

– Đầu 0: 02, 04, 06, 08

– Đầu 1: 12, 14, 16, 18

– Đầu 2: 20, 24, 26, 28

– ….

– Đầu 9: 92, 94, 96, 98

Bắt dàn đề 36 con thường tỷ lệ trúng cao

Một số ưu nhược điểm khi chơi dàn đề 36 con

Về cơ bản thì cách bắt đề nào cũng sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Đối với cách bắt dàn đề 36 số cũng không ngoại lệ. Cụ thể:

Ưu điểm

Tỷ lệ trúng của dàn đề theo nhiều cao thủ chia sẻ là rất cao. Đặc biệt, nếu anh em chơi song thủ lô hay bạch thủ lô được chơi 1 hoặc 2 số nếu không về có nghĩa là thua, nhưng thường tỷ lệ thắng sẽ ngược với tỷ lệ thua khi chơi cách bắt đề này. Thường xác suất trúng cũng khá thấp, còn trượt cũng nhiều không kém.

Tuy nhiên, đối với việc chơi theo dàn đề 36 số bất bại thì hoàn toàn khác. Với một dàn đề sẽ được tập hợp với rất nhiều con số khác nhau, nhưng anh em đã chọn được tất cả các số đẹp thì luôn xuất hiện cơ hội trúng đề cho mình. Ngoài ra, số vốn đầu tư để nuôi dàn đề này không cần quá lớn. Anh em chỉ cần dựa vào số ngày nuôi để có thể phân bố tài chính sao cho hợp lý. Đặc biệt, nếu mọi người biết cách vào tiền an toàn thì vừa thắng lớn, vừa tránh được những rủi ro so với các phương pháp bắt đề khác.

Nhược điểm

Mặc dù có ưu điểm dễ trúng, tiền vốn bỏ ra ít nhưng với cách chơi dàn đề 36 con này cũng có những nhược điểm riêng. Bởi vì số tiền anh em bỏ ra phải phân bổ vào nhiều con số hơn, nên nếu trúng thì số lãi có được cũng sẽ ít hơn so với những cách bắt đề khác.

Tỷ lệ trúng cao nhưng tỷ lệ tiền lãi ít

Ngoài ra, khi nuôi dàn đề 36 con thì mọi người cần phải bình tĩnh, kiên trì, chịu khó tìm hiểu thêm nhiều dữ liệu từ nhiều cách soi cầu khác thì mới gia tăng cơ hội chiến thắng. Đồng thời, anh em cần phải có sự tính toán logic, đầu óc minh mẫn mới có thể chiến thắng. Hoặc muốn thắng lớn thì phải chấp nhận bỏ nhiều tiền cược hơn.

Kết luận

Trên đây là tổng hợp những thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách đánh dàn đề 36 số. Qua đó có thể thấy đây là cách bắt đề khá hay, đơn giản mà cơ hội trúng luôn cao. Tuy nhiên, để gia tăng cơ hội chiến thắng thì anh em nên áp dụng thêm nhiều cách thức soi cầu khác thay vì chỉ tin vào một phương pháp. Soi cầu 247 chúc anh em luôn thành công và may mắn.

Từ Khóa: , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo chốt lô 247 Sunwin – Cổng Game Bài Đổi Thưởng Số 1 Uy Tín Hiện Nay
Logo chốt lô 247 Soi Cầu 247 – Giới thiệu về website soicaulo247.top
Logo chốt lô 247 KQXS888 – Trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền chính xác
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Lô Kép Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Song Thủ Lô Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 4 Ngày