chot-lo-247

Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày


Việc chơi lô đề nuôi đã trở nên phổ biến và hầu như ai cũng muốn chơi theo phương thức này. Nếu bạn cũng đang muốn tìm kiếm một dàn đề chuẩn miễn phí để chơi trong các ngày sắp tới thì dàn đề 25 số nuôi khung 2 ngày sẽ là một lựa chọn hợp lý. Cách chơi nuôi 2 ngày không cần quá nhiều thời gian giúp cho anh em thu hồi vốn nhanh.

Chốt Lô 24h đem đến cho anh em dàn đề đặc biệt 25 số miễn phí 247 và được cập nhật liên tục. Anh em cùng nhau tham khảo để nhận kết quả đẹp mỗi ngày nhé.

 

Dàn đề 25 số nuôi khung 2 ngày

Dàn đề 25 số nuôi khung 2 ngày

 

Soi sầu dàn đề 25 số nuôi khung 2 ngày

Để nuôi dàn đề 25 số khung 2 ngày ăn chắc thì mọi người chỉ cần tham khảo và chơi theo bộ số dưới đây. Sau khi được tổng hợp và phân tích kỹ lưỡng thì Nuôi Lô 247 đã cho ra những kết quả đẹp nhất, chính xác nhất.

⭐️ DÀN ĐỀ 25 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY Giá: 100.000 VNĐ
⭐️Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
⭐️ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,
⭐️Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

DÀN ĐỀ 25 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY
• Ngày 22/11 – 23/11/2023 nuôi dàn đề: NẠP THẺ NHẬN SỐ NGAY → Chờ Kết Quả
• Ngày 20/11 – 21/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 6 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 18/11 – 19/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 2 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 29
• Ngày 16/11 – 17/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 7 + 9 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 14/11 – 15/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 5 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 59
• Ngày 12/11 – 13/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 4 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 10/11 – 11/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 5 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 91
• Ngày 08/11 – 09/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 6 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 62
• Ngày 06/11 – 07/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 7 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 04/11 – 05/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 9 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 84
• Ngày 02/11 – 03/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 6 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 61
• Ngày 31/10 – 01/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 3 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 36
• Ngày 29/10 – 30/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 9 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 84
• Ngày 27/10 – 28/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 7 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 25/10 – 26/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 5 + 6 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 23/10 – 24/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 3 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 21/10 – 22/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 7 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 18
• Ngày 19/10 – 20/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 5 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 17/10 – 18/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 6 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 15/10 – 16/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 3 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 13/10 – 14/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 6 + 9 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 11/10 – 12/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 7 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 75
• Ngày 09/10 – 10/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 5 + 6 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 07/10 – 08/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 7 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 05/10 – 06/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 4 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 03/10 – 04/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 9 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 39
• Ngày 01/10 – 02/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 2 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 29/09 – 30/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 5 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 27/09 – 28/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 6 + 9 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 98
• Ngày 23/09 – 24/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 9 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 21/09 – 22/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 7 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 19/09 – 20/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 5 + 9 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 17/09 – 18/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 2 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 04
• Ngày 13/09 – 14/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 7 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 11/09 – 12/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 9 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 09/09 – 10/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 2 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 02
• Ngày 07/09 – 08/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 7 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 76
• Ngày 05/09 – 06/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 5 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 03/09 – 04/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 6 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 01/09 – 02/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 9 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 30/08 – 31/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 6 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 40
• Ngày 28/08 – 29/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 7 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 78
• Ngày 26/08 – 27/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 9 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 21/08 – 22/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 5 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 17/08 – 18/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 7 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 15/08 – 16/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 1 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 19
• Ngày 13/08 – 14/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 6 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 93
• Ngày 11/08 – 12/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 5 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 09/08 – 10/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 8 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 07/08 – 08/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 6 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 66
• Ngày 05/08 – 06/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 5 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 03/08 – 04/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 7 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 77
• Ngày 01/08 – 02/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 8 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 30/07 – 31/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 8 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 28/07 – 29/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 6 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 26/07 – 27/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 8 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 24/07 – 25/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 5 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 59
• Ngày 22/07 – 23/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 6 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 62
• Ngày 19/07 – 20/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 7 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 17/07 – 18/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 8 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 80
• Ngày 15/07 – 16/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 5 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 51
• Ngày 13/07 – 14/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 8 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 11/07 – 12/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 7 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 09/07 – 10/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 6 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 07/07 – 08/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 5 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 15
• Ngày 05/07 – 06/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 7 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 03/07 – 04/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 6 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 83
• Ngày 01/07 – 02/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 7 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 29/06 – 30/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 5 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 51
• Ngày 27/06 – 28/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 7 + 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 26/06 – 27/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 2 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 93
• Ngày 24/06 – 25/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 8 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 22/06 – 23/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 7 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 20/06 – 21/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 8 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 18/06 – 19/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 2 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 15
• Ngày 16/06 – 17/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 6 + 7 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 71
• Ngày 14/06 – 15/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 8 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 04
• Ngày 12/06 – 13/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 8 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 10/06 – 11/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 6 + 91 92 93 94 95 → Ăn đề 60
• Ngày 08/06 – 09/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 7 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 06/06 – 07/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 4 + 91 92 93 94 95 → Trượt
• Ngày 04/06 – 05/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 3 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 81
• Ngày 02/06 – 03/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 7 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 70
• Ngày 31/05 – 01/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 4 + 81 82 83 84 85 → Ăn đề 21
• Ngày 29/05 – 30/05/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 9 + 81 82 83 84 85 → Trượt

Mỗi khung sẽ có những kết quả mới nên mọi người hãy liên tục truy cập website để cập nhật kết quả nhé.

Ngoài dàn đề 25 số thì các bạn có thể tham khảo thêm Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày vì đây cũng là dàn số đặc biệt có tỷ lệ ăn cao và có số lượng ít hơn nên khi ăn chắc chắn sẽ só lãi lớn hơn;.

Tổng hợp 10 bộ đề dàn 25 số được chơi nhiều nhất

1. Dàn đề miền bắc 25 số chẵn chẵn

Có max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

00, 04, 06, 02, 08, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 66, 88, 60, 80, 62, 82, 64, 48, 84, 68, 86.

2. Dàn đề bất bại 25 số lẻ lẻ

Có max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 55, 15, 51, 53, 57, 59, 77, 99, 17, 71, 19, 91, 73, 93, 75, 95, 79, 97

3. Dàn để chơi đánh trong ngày 25 số chẵn lẻ

Có max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

01, 21, 41, 61, 81, 03, 23, 43, 63, 83, 05, 07, 09, 25, 27, 29, 45, 47, 49, 65, 67, 69, 85, 87, 89

4. Dàn đề đẹp 25 số lẻ chẵn hay về

Có max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

10, 30, 50, 70, 90, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, 38, 52, 54, 56, 58, 72, 74, 76, 78, 92, 94, 96, 98.

5. Dàn đề to to 25 số

Có max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm:

55, 57, 75, 56, 65, 58, 85, 59, 95, 66, 67, 76, 68, 77, 88, 99, 86, 69, 96, 78, 87, 79, 97, 89, 98.

6. Dàn đề to bé 25 số

Có max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày gồm:

05, 15, 16, 17, 18, 19, 06, 07, 08, 09, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49

7. Dàn đề siêu chuẩn nhỏ nhỏ 25 số

Có max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm:

00, 11, 22, 33, 44, 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43

8. Dàn đề 25 số to nhỏ

Có max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày gồm:

90, 91, 92, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 72, 73, 74, 60, 61, 62, 63, 64, 50, 51, 52, 53, 54

9. Dàn đề tổng lẻ

Bộ dàn để tổng lẻ bao gồm:

01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65, 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76, 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87, 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98, 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54.

10. Dàn đề kép, sát kép, kép lệch

– Dàn kép: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

– Dàn đề sát kép: 010 – 090 – 121 – 232 – 343 – 454 – 565 – 676 – 787 – 898.

– Dàn đề kép lệch: 050 – 161 – 272 – 383 – 494.

 

Từ Khóa: , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo chốt lô 247 KQXS888 – Trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền chính xác
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Lô Kép Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Song Thủ Lô Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 4 Ngày