chot-lo-247

Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày


Dàn đề 20 số không phải là cách chơi ưa thích của nhiều người nhưng khi lựa chọn dàn đề 20 số để nuôi khung 2 ngày lại khác. Với tính chất an toàn và lợi nhuận ngày càng cao thì hiện nay đã có rất nhiều quyết định chơi nuôi dàn đề 20 số. Tuy nhiên nếu không thể lựa chọn được dàn số chuẩn thì anh em sẽ rất dễ mất tiền. Chính vì vậy Chốt Lô 24h sẽ đem đến cho toàn thể mọi người bộ dàn đề đặc biệt chính xác nhất để chơi trong khung 2 ngày tới. Mọi người cùng tham khảo nhé.

 

Dàn đề 20 số nuôi khung 2 ngày

Dàn đề 20 số nuôi khung 2 ngày

 

Chốt dàn đề 20 số nuôi khung 2 ngày

Không phải mất thời gian để soi cầu tìm dàn đề cho mỗi ngày nữa, giờ đây các bạn chỉ cần truy cập vào đây để nhận số mỗi ngày. Còn lại hãy để chúng tôi lo.

⭐️ DÀN ĐỀ 20 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY Giá: 100.000 VNĐ
⭐️Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
⭐️ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,
⭐️Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

DÀN ĐỀ 20 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY
• Ngày 22/11 – 23/11/2023 nuôi dàn đề: NẠP THẺ NHẬN SỐ NGAY → Chờ Kết Quả
• Ngày 20/11 – 21/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 8 → Trượt
• Ngày 18/11 – 19/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 4 → Ăn đề 29
• Ngày 16/11 – 17/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 7 + 9 → Trượt
• Ngày 14/11 – 15/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 8 → Trượt
• Ngày 12/11 – 13/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 → Trượt
• Ngày 10/11 – 11/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 5 + 9 → Ăn đề 91
• Ngày 08/11 – 09/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 6 → Ăn đề 62
• Ngày 06/11 – 07/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 7 → Trượt
• Ngày 04/11 – 05/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 8 + 9 → Ăn đề 84
• Ngày 02/11 – 03/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 5 → Trượt
• Ngày 31/10 – 01/11/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 → Ăn đề 36
• Ngày 29/10 – 30/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 6 → Trượt
• Ngày 27/10 – 28/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 5 → Ăn đề 57
• Ngày 25/10 – 26/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 7 → Trượt
• Ngày 23/10 – 24/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 9 → Trượt
• Ngày 21/10 – 22/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 5 → Ăn đề 18
• Ngày 19/10 – 20/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 6 → Trượt
• Ngày 17/10 – 18/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 9 → Ăn đề 00
• Ngày 15/10 – 16/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 8 → Ăn đề 40
• Ngày 13/10 – 14/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 6 → Trượt
• Ngày 11/10 – 12/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 9 → Trượt
• Ngày 09/10 – 10/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 5 → Trượt
• Ngày 07/10 – 08/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 8 → Ăn đề 88
• Ngày 05/10 – 06/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 7 → Ăn đề 21
• Ngày 03/10 – 04/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 9 → Trượt
• Ngày 01/10 – 02/10/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 2 → Trượt
• Ngày 29/09 – 30/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 6 → Trượt
• Ngày 27/09 – 28/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 5 + 9 → Ăn đề 98
• Ngày 23/09 – 24/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 8 + 9 → Trượt
• Ngày 21/09 – 22/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 5 → Trượt
• Ngày 19/09 – 20/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 7 → Trượt
• Ngày 17/09 – 18/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 8 → Ăn đề 04
• Ngày 13/09 – 14/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 7 → Trượt
• Ngày 11/09 – 12/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 9 → Trượt
• Ngày 09/09 – 10/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 8 → Ăn đề 02
• Ngày 07/09 – 08/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 7 → Ăn đề 76
• Ngày 05/09 – 06/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 9 → Trượt
• Ngày 03/09 – 04/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 → Trượt
• Ngày 01/09 – 02/09/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 6 → Trượt
• Ngày 30/08 – 31/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 4 → Ăn đề 40
• Ngày 28/08 – 29/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 7 → Ăn đề 78
• Ngày 26/08 – 27/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 8 → Trượt
• Ngày 21/08 – 22/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 6 → Trượt
• Ngày 17/08 – 18/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 5 → Trượt
• Ngày 15/08 – 16/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 7 → Ăn đề 19
• Ngày 13/08 – 14/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 5 + 9 → Ăn đề 93
• Ngày 11/08 – 12/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 5 → Trượt
• Ngày 09/08 – 10/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 8 → Trượt
• Ngày 07/08 – 08/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 5 + 6 → Ăn đề 66
• Ngày 05/08 – 06/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 9 → Trượt
• Ngày 02/08 – 03/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 7 → Ăn đề 77
• Ngày 01/08 – 02/08/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 3 → Ăn đề 30
• Ngày 30/07 – 31/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 6 → Trượt
• Ngày 28/07 – 29/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 9 → Trượt
• Ngày 26/07 – 27/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 1 → Trượt
• Ngày 24/07 – 25/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 5 → Ăn đề 59
• Ngày 22/07 – 23/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 6 → Ăn đề 62
• Ngày 19/07 – 20/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 5 + 7 → Trượt
• Ngày 17/07 – 18/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 8 → Ăn đề 80
• Ngày 15/07 – 16/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 5 → Ăn đề 51
• Ngày 13/07 – 14/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 9 → Trượt
• Ngày 11/07 – 12/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 5 + 6 → Trượt
• Ngày 08/07 – 09/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 8 → Trượt
• Ngày 06/07 – 07/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 7 → Ăn đề 76
• Ngày 04/07 – 05/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 6 → Trượt
• Ngày 02/07 – 03/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 7 → Trượt
• Ngày 30/06 – 01/07/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 6 → Ăn đề 46
• Ngày 28/06 – 29/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 2 → Ăn đề 20
• Ngày 26/06 – 27/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 5 → Trượt
• Ngày 24/06 – 25/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 7 → Trượt
• Ngày 22/06 – 23/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 9 → Trượt
• Ngày 20/06 – 21/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 4 → Trượt
• Ngày 18/06 – 19/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 8 → Ăn đề 15
• Ngày 16/06 – 17/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 6 + 7 → Ăn đề 61
• Ngày 14/06 – 15/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 9 → Ăn đề 04
• Ngày 12/06 – 13/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 3 → Trượt
• Ngày 10/06 – 11/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 6 → Ăn đề 60
• Ngày 08/06 – 09/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 9 → Trượt
• Ngày 06/06 – 07/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 5 → Ăn đề 57
• Ngày 04/06 – 05/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 8 → Ăn đề 81
• Ngày 31/05 – 01/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 8 → Trượt
• Ngày 02/06 – 03/06/2023 nuôi dàn đề: Đầu 4 + 9 → Trượt
• Ngày 29/05 – 30/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 1 + 7 → Trượt
• Ngày 27/05 – 28/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 5 → Ăn đề 59
• Ngày 25/05 – 26/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 2 + 4 → Trượt
• Ngày 23/05 – 24/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 3 + 6 → Ăn đề 66
• Ngày 21/05 – 22/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 0 + 4 → Trượt
• Ngày 19/05 – 20/05/2023 nuôi dàn đề: Đầu 6 + 7 → Trượt

Chơi dàn đề nuôi nói chung và dàn đề 20 số nuôi khung 2 ngày nói riêng chắc chắn sẽ an toàn và hiệu quả cao hơn so với việc chơi theo cách truyền thống trước đây. Các con số khi chơi sẽ không phải đầu tư quá nhiều thời gian vào để soi cầu. Chính vì vậy sẽ tiết kiệm được một khoản thời gian cho người chơi. Đặc biệt là những ai thích chơi lô đề nhưng không thể trực tiếp tìm ra những con số.

Ngoài ra việc tham gia nhận số miễn phí cũng sẽ là một cách để người chơi giải đen, để thay đổi cầu vì không tự tin vào con số mình chọn.

>> Xem thêm: Dàn đề 10 số nuôi 2 ngày

Từ Khóa: , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo chốt lô 247 Sunwin – Cổng Game Bài Đổi Thưởng Số 1 Uy Tín Hiện Nay
Logo chốt lô 247 Soi Cầu 247 – Giới thiệu về website soicaulo247.top
Logo chốt lô 247 KQXS888 – Trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền chính xác
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Lô Kép Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Song Thủ Lô Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 4 Ngày