chot-lo-247

Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày


Lựa chọn cách chơi dàn đề 34 số nuôi khung 3 ngày nếu như bạn là một người chơi thích sự an toàn và ổn định. Dàn đặc biệt 34 số dưới đây sẽ được cập nhật liên tục để mọi người chơi trong vòng max 3 ngày tới. Nếu thích thì hãy tham khảo và lấy chơi. Số được chốt miễn phí nên hãy chia sẻ điều này tới bạn bè để cùng nhau tham khảo nhé.

 

Dàn đề 34 số nuôi khung 3 ngày

Dàn đề 34 số nuôi khung 3 ngày

 

Nhận dàn đề 34 số nuôi khung 3 ngày

So với cách chơi ăn theo tỷ lệ 1 -70 thì khi chơi dàn 34 số trong 2 ngày thì nếu chơi đều tiền khi ăn sẽ bị âm. Nếu chơi tại bảng online 1-99 thì cũng được kha khá  nếu ăn một trong hai ngày đầu. Nếu ăn ngày thứ ba thì lại âm. Vì vậy khi chơi đề nuôi 34 số thì anh em nên chơi tiền ngày sau lớn hơn ngày trước.

⭐️ DÀN ĐỀ 34 SỐ NUÔI KHUNG 3 NGÀY Giá: 100.000 VNĐ
⭐️Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
⭐️ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,
⭐️Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

DÀN ĐỀ 34 SỐ NUÔI KHUNG 3 NGÀY
• Ngày 23/11 – 25/11/2023 nuôi dàn đề: NẠP THẺ NHẬN SỐ NGAY → Chờ Kết Quả
• Ngày 20/11 – 22/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 5 + 6 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 17/11 – 19/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 3 + 9 + 81 82 83 84 → Ăn đề 29
• Ngày 14/11 – 16/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 4 + 6 + 81 82 83 84 → Ăn đề 69
• Ngày 11/11 – 13/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 3 + 5 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 08/11 – 10/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 1 + 3 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 05/11 – 07/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 4 + 9 + 81 82 83 84 → Ăn đề 49
• Ngày 02/11 – 04/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 5 + 7 + 81 82 83 84 → Ăn đề 58
• Ngày 30/10 – 01/11/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 3 + 7 + 81 82 83 84 → Ăn đề 36
• Ngày 27/10 – 29/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 4 + 6 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 24/10 – 26/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 3 + 7 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 21/10 – 23/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 5 + 6 + 81 82 83 84 → Ăn đề 44
• Ngày 18/10 – 20/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 2 + 5 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 15/10 – 17/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 6 + 9 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 12/10 – 14/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 5 + 9 + 81 82 83 84 → Ăn đề 54
• Ngày 09/10 – 11/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 3 + 5 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 06/10 – 08/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 5 + 6 + 7 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 03/10 – 05/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 4 + 9 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 30/09 – 02/10/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 5 + 7 + 81 82 83 84 → Ăn đề 73
• Ngày 27/09 – 29/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 2 + 6 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 21/09 – 23/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 3 + 5 + 81 82 83 84 → Ăn đề 22
• Ngày 18/09 – 20/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 4 + 5 + 9 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 14/09 – 16/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 4 + 7 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 11/09 – 13/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 2 + 9 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 08/09 – 10/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 2 + 4 + 81 82 83 84 → Ăn đề 02
• Ngày 05/09 – 07/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 4 + 5 + 81 82 83 84 → Ăn đề 56
• Ngày 02/09 – 04/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 6 + 9 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 30/08 – 01/09/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 1 + 3 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 27/08 – 29/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 6 + 7 + 81 82 83 84 → Ăn đề 78
• Ngày 24/08 – 26/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 6 + 9 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 21/08 – 23/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 3 + 6 + 81 82 83 84 → Ăn đề 34
• Ngày 18/08 – 20/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 4 + 5 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 15/08 – 17/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 3 + 7 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 13/08 – 15/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 7 + 8 + 91 92 93 94 → Ăn đề 93
• Ngày 10/08 – 12/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 4 + 5 + 91 92 93 94 → Ăn đề 48
• Ngày 07/08 – 09/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 5 + 8 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 04/08 – 06/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 4 + 6 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 01/08 – 03/08/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 2 + 5 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 29/07 – 31/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 3 + 8 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 26/07 – 28/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 1 + 3 + 91 92 93 94 → Ăn đề 15
• Ngày 23/07 – 25/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 5 + 8 + 91 92 93 94 → Ăn đề 59
• Ngày 20/07 – 22/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 2 + 5 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 17/07 – 19/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 5 + 7 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 14/07 – 16/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 4 + 5 + 91 92 93 94 → Ăn đề 51
• Ngày 11/07 – 13/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 5 + 7 + 8 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 08/07 – 10/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 4 + 6 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 05/07 – 07/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 5 + 7 + 91 92 93 94 → Ăn đề 76
• Ngày 03/07 – 05/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 6 + 7 + 81 82 83 84 → Ăn đề 83
• Ngày 30/06 – 02/07/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 3 + 6 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 27/06 – 29/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 0 + 4 + 5 + 81 82 83 84 → Trượt
• Ngày 24/06 – 26/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 2 + 4 + 91 92 93 94 → Ăn đề 93
• Ngày 21/06 – 23/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 4 + 7 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 18/06 – 20/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 3 + 6 + 8 + 91 92 93 94 → Ăn đề 32
• Ngày 15/06 – 17/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 5 + 7 + 91 92 93 94 → Trượt
• Ngày 12/06 – 14/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 2 + 5 + 91 92 93 94 → Ăn đề 54
• Ngày 09/06 – 11/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 1 + 2 + 6 + 91 92 93 94 → Ăn đề 60
• Ngày 06/06 – 08/06/2023 nuôi dàn đề: đầu 2 + 6 + 8 + 91 92 93 94 → Trượt

Vì là chơi trong vòng 3 ngày nên anh em phải tính toán được số tiền vốn trong vòng 3 ngày tới nhé. Miễn sao đáp ứng được yêu cầu ngày sau chơi lớn tiền hơn ngày trước. Còn nếu vẫn chưa hiểu thì có thể tham khảo cách vào tiền ngay sau đây.

Ngoài dàn 34 thì chúng tôi còn có dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày cũng khá tương tự. Anh em có thể tham khảo thêm về dàn số này.

Cách vào tiền khi chơi nuôi dàn đề 34 số khung 3 ngày

Việc tính toán cách vào tiền sẽ giúp anh em chủ động được trong khoản chia vốn và không lo việc thiếu hụt tiền chơi của ngày sau.

Hiện nay cách chơi phù hợp cho dàn đặc biệt 34 soố nuôi 3 ngày là tỷ lệ 1 : 2 : 5.

Ví dụ tính theo tỷ lệ 1 ăn 80:

Ngày 1 vào 100k/số = 3.400k => Ăn sẽ lãi 4.600k

Ngày 2 vào 200k/số = 6.800k => Ăn sẽ lãi 200k x 80k – ( 6.800k + 3.400k ) = 5.800k

Ngày 3 vào 500k/số = 3.400k => Ăn sẽ lãi 500k x 80k – ( 17.000k + 6.800k + 3.400k ) = 12.800k

Trên đây chỉ là ví dụ nên anh em cứ dựa vào số vốn mình có để lựa chọn cách vào tiền khác nhé.

Lưu ý: Không nên chỉ dành tất cả số vốn đang cho cho vào 1 khung mà hãy chia vốn đang có dự trừ cho 2-3 khung.

Trên đây là một vài thông tin mà Chốt Lô 24h muốn chia sẻ tới mọi người. Nếu có khó khăn liên quan đến dàn đề 34 số nuôi 3 ngày hay bất kỳ dàn số nào thì hãy liên hệ tới chúng tôi theo địa chỉ phía dưới nhé. Admin sẽ hỗ trợ bạn.

Từ Khóa: , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo chốt lô 247 Sunwin – Cổng Game Bài Đổi Thưởng Số 1 Uy Tín Hiện Nay
Logo chốt lô 247 Soi Cầu 247 – Giới thiệu về website soicaulo247.top
Logo chốt lô 247 KQXS888 – Trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền chính xác
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Lô Kép Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Song Thủ Lô Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 4 Ngày